­
IOTAリファレンス番号 AS-042
グループ名 Severnaya Zemlya (North Land)
DXCCエンティティ Asiatic Russia
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 23:10 UTC
Sunset 11:23 UTC
Minimum Latitude 77.83 N
Maximum Latitude 81.50 N
Minimum Longitude 89.83 E
Maximum Latitude 108.00 E
地域アワード 北極圏の島
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 53.6%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 48.7%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 43.1%
承認の必要性 No
Note Sredniy Island in this group has been activated several times; Sredniy Island in AS-050 never

Qualifying islands in AS-042

IslandComments
Bol'shevik
Dlinyy
Komsomolets
Malyy Taymyr
Oktyabr'skoy Revolyutsii
Pioner
Shmidta
Starokadomskogo
Voronina
Krasnoflotskiye Islands:
 • Krasnoflotskiye Islands
 • Sedova Archipelago:
 • Figurnyy
 • Golomyannyy
 • Sredniy
 • Vostochnyy
 • Verified activations of AS-042

  CallsignIsland
  RI0BCBol'shevik

  Credited activations of AS-042

  CallsignIsland
  4J0IAPPioner
  4K4/RA3STSredniy
  4K4/UA3ADRSredniy
  4K4/UA3TAXSredniy
  4K4/UA9CDVSredniy
  4K4AFMBol'shevik
  4K4BANGolomyannyy
  4K4BANSredniy
  4K4BANBol'shevik
  4K4BANDlinyy
  4K4BANPioner
  4K4BAT/ASredniy
  EK0AAC/4K4Sredniy
  EK0BPSredniy
  EK0DAP/4K4Sredniy
  EK0DSPSredniy
  EX0AUSredniy
  EX0KPSredniy
  LY2BMV/UA0BBol'shevik
  R0/LY2BMVBol'shevik
  R0/UR8LVBol'shevik
  R0/UR8LVSredniy
  R0DATSredniy
  R0DJGSredniy
  R0PA/0Sredniy
  R3CA/0Sredniy
  RA3SU/R0BSredniy
  RA3TND/0Komsomolets
  RI/JH9AGN/UA0Sredniy
  RI0BCBol'shevik
  RI0BV/PGolomyannyy
  RS0BSredniy
  RU6LC/0Sredniy
  RV3EFH/0Bol'shevik
  RV3MA/0Sredniy
  RW1AI/9Bol'shevik
  RW3TT/0Sredniy
  UA0/G0GWASredniy
  UA0/G0KPHSredniy
  UA0/GB4MSSSredniy
  UA0/GB4MSSKomsomolets
  UA0/GB4MSSDlinyy
  UA0B/RV0AMSredniy
  UA0BEZGolomyannyy
  UA1ADQ/0Sredniy
  UA1ADQ/0Shmidta
  UA1AFM/U0BBol'shevik
  UA3SDK/0Sredniy
  UA3SDK/0Shmidta
  VO1SA/UA0Sredniy
  キャンセル
  ­