­
IOTA Ref. No. EU-036
Group Name Sor-Trondelag / More og Romsdal County North group
DXCC Entity Norway
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 08:12 UTC
Sunset 14:09 UTC
Minimum Latitude 62.92 N
Maximum Latitude 64.47 N
Minimum Longitude 6.83 E
Maximum Longitude 10.50 E
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 72.0%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 66.0%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 57.7%
Requires validation No
Note Not Ytteroy

Qualifying islands in EU-036

IslandComments
Averoya
Bergsoya
Edoy
Eldhusoya
Ertvagsoya
Fjellvaersoya
Frei
Froya
Gautoya
Gomalandet/Kirklandet
Grip
Grisvagoya
Halten
Helgbustadoya
Hepsoya
Hitra
Indre & Ytre Skjervoya
Innlandet
Inntian
Innveien
Kjonnoya
Kvitholmen
KyaSouthwest of Sula
Leksan
Linesoya
Mausundvaer
Nordlandet
Ramsoya
RingholmenNorth of Tustna
Skardsoya
Smola
Solskjeloya
Sorburoya
Stabblandet; Stabben
Stokkoya
Storfosna
SulaNear Froya
Tarva
Tustna
Vaeroya
Veiholmen

Excluded islands in EU-036

IslandComments
Ytteroy

Verified activations of EU-036

CallsignIsland
LA/CT2IXX/PHitra
LA/DH0JAEFroya
LA1ARKHitra
LA1EOA/PRingholmen
LA1ITAFrei
LA1K/PTustna
LA2XPASmola
LA3BOHitra
LA7DFASmola
LA7DFAFrei
LA7WNAAveroya
LA9VBAFrei

Credited activations of EU-036

CallsignIsland
LA/CT2IXX/PHitra
LA/DG1RUGAveroya
LA/DH0JAEFroya
LA/DL1AUJ/PAveroya
LA/DL1CW/MHitra
LA/DL1FDHGrisvagoya
LA/DL2JIMSula
LA/DL3BRCHitra
LA/DL3JXN/PHitra
LA/DL4MN/MHitra
LA/DL6MHWAveroya
LA/DL6NDWSmola
LA/DL6NDWAveroya
LA/DL7URHGomalandet/Kirklandet
LA/DM3ZFFroya
LA/DM5WFSmola
LA/G3TTC/PAveroya
LA/I2AEAveroya
LA/LY5GFroya
LA/OE9ICIHitra
LA/OK1WFSmola
LA/OK2NAJ/PGrisvagoya
LA/OK7CWHitra
LA/SA4VAveroya
LA/SM4IEDAveroya
LA/SP6TGIHitra
LA/SP7VCHitra
LA1ARKHitra
LA1ENASmola
LA1EOA/PRingholmen
LA1ITAFrei
LA1K/PTustna
LA2QAAFrei
LA2XPASmola
LA2XPAAveroya
LA3BOHitra
LA3SRK/PStokkoya
LA3SRK/PHitra
LA4XGAFrei
LA5QAANordlandet
LA5QIAAveroya
LA5QIAFrei
LA5RIAInnlandet
LA5YJ/UHitra
LA6KFrei
LA6KAveroya
LA6K/PAveroya
LA7DFASmola
LA7DFAFrei
LA7JKAHitra
LA7WNAAveroya
LA8AGTarva
LA8GLinesoya
LA8G/PLinesoya
LA8LAHitra
LA9FQ/PFroya
LA9PXHitra
LA9SN/PAveroya
LA9SN/PHitra
LA9SN/PSmola
LA9VBAFrei
LA9VDA/PInnlandet
LB2TGAveroya
LB2TGFrei
LB9AEFrei
LB9REAveroya
OE1LO/LAAveroya
OE1LO/LAHitra
Cancel
­